55 min

… budeme trochu psát, ale hlavně zpívat.

1 student

… zpívat sám před sebou je ze začátku těžké a s lektorem ještě těžší – je to však o zvyku.

Teorie

Hudební teorii (z hlediska not, rytmu, taktů apod.) se budeme věnovat jen okrajově a pouze do nezbytně nutné míry.

Naučíte se:

 • anatomii dutiny ústní, hlasivek a bránice
 • rozpoznat hlasové rejstříky
 • dechová cvičení a dechovou oporu
 • rozezpívat se
 • barvu, techniku, výraz, styl
 • hlasové ozdoby
 • pochopit vztah psychiky a zpěvu

Praxe

Všechny teoretické znalosti hned zkoušíme pomocí cvičení nebo rovnou v písničce.

Naučíte se:

 • dechová cvičení
 • rozezpívat se pomocí různých cvičení
 • vnímat rozdíly v koordinaci hlasivek při hlasových rejstřících
 • pracovat s barvou a dynamikou hlasu
 • základní hlasové ozdoby
 • odstranit nežádoucí napětí svalů
 • aplikovat emoce ve zpěvu

Ke zpěvu existuje mnoho přístupů a mnohdy si protiřečí. S těmito přístupy vás seznámíme a budete si moct vybrat, kterým směrem chcete pokračovat. Nejvíce se však odrážíme od vnímání fyziologie těla jako stavby nástroje - proto se na lekcích ze začátku budeme věnovat anatomii podrobněji. Zpěv není tak transparentní, jako hra na nástroj - a proto je třeba pochopit, jak tělo při zpěvu používat. Neopomínáme ani psychiku zpěváka, která je nezbytnou součástí výsledné interpretace.

zpěv
zpěv
zpěv

Kontaktujte nás!


Hudební kurzy Evvie's Music Lessons